Audity

Nabízíme:

1) Stavební audit nemovitosti

Jedná se o stavebně-technický průzkum objektu stavebním odborníkem, jehož výsledkem je zpráva o stavu nemovitosti.


Obdržíte popis stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení s údaji o nemovitosti a seznam vad a poruch konstrukčních prvků a technického vybavení objektu, včetně fotodokumentace. Součástí zprávy je i návrh opatření ke zhodnocení stavby.


Stavební audity je vhodné předkládat při prodeji nemovitosti. Kupující je tak seznámen se stavem nemovitosti a prodávající se vyhne pozdějším reklamacím.

2) Termovize

Při neustále stoupajících cenách energií se ke slovu dostávají moderní prostředky pomáhající zjistit největší tepelné ztráty způsobené úniky tepla z objektů. Nejmodernějším prostředkem pro identifikaci takových ztrát je termovize využívající principů termografie, kdy termovizní systém sejme pomocí citlivého infračerveného detektoru povrchovou teplotu z měřené stavební konstrukce a vytvoří termovizní snímek, kde jsou jednotlivým teplotám přiřazeny barvy celého barevného spektra (viz přiložené snímky rodinných domů nebo panelových domů).


Měření probíhá od září do března.


Termorevize je bezkontaktní nedestruktivní diagnostická metoda pro určování tepelných vlastností stavebních konstrukcí a plášťů budov.


Lze ji použít při hledání tepelných ztrát v důsledku špatné konstrukce, chybějící nebo nedostatečné izolace, netěsností ve stavební konstrukci a pronikání vlhkosti. Náprava těchto defektů hraje důležitou roli při zvyšování energetické účinnosti budov, jejich konstrukční celistvosti a životnosti.

Termovizní diagnostika je rychlá a nedestruktivní metoda odhalování vlhkosti v konstrukci a nalezení problematických míst s rizikem kondenzace vody a růstu plísní, dříve než dojde k závažným škodám v konstrukci a zdravotním komplikacím.


Termokamera je schopná s potřebnou přesností tyto poruchy identifikovat a při jejich správném vyhodnocení je prvním krokem pro efektivní návrh technického řešení vedoucímu k jejich odstranění, rovněž může posloužit jako kontrola po realizaci provedených technických řešení.

3) Energetické posudky

4) Kontroly kotlů

5) Podklady dotačních programů (např. Nová zelená úsporám – NZÚ)