Energetické průkazy

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb., která nařizuje vlastníkovi budovy zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu. Dříve bylo povinností zpracovávat průkazy u novostaveb. Energetický průkaz byl a stále je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zpracovává osoba oprávněná Ministerstvem průmyslu a obchodu – energetický expert.

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB obsahuje informace o potřebě energií na provoz budovy tedy energií na vytápění, větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení. Výsledkem je zařazení budovy do energetické třídy (A-G).


Průkaz je platný 10 let.

Často dochází k záměně PENB s energetickým štítkem. Energetický štítek obálky budovy poskytuje informace o prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi budovy. Výsledkem je rovněž zařazení budovy do klasifikační třídy (A-G).

Podklady pro zpracování energetického průkazu:

  • stavební část dokumentace (Technická zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy).
  • dokumentace technického zařízení budov (tedy informace o vytápění, větrání, chlazení, ohřevu vody a osvětlení).
  • základní identifikační údaje stavby a vlastníka.