Odhady

Nabízíme ocenění:

  • pozemky (stavební, zemědělské a ostatní),
  • byty a nebytové prostory,
  • rodinné a bytové domy,
  • administrativní budovy,
  • výrobní budovy a areály,
  • rekreační objekty,
  • nedokončené stavby,
  • trvalé porosty a venkovní úpravy,
  • věcná břemena,
  • obvyklé nájemné.